Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 二是不忠之罪,社會、國家於我們皆有恩惠,此恩未報就身亡,乃不忠之表現也。 三不義之罪,朋友之情棄之不顧而自戕,乃屬不義之過。 故自殺者,冥律先治以不忠、不孝、不義之罪,再依其生前之善惡予以懲戒,不過得先關在枉死城中直至陽壽滿方為止。

  2. 其他人也搜尋了