Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 約 444,000 項搜尋結果

 1. 拜土地公怎麼拜?拜土地公要早上還是下午?土地公喜歡吃什麼水果、點心,拜土地公供品要準備什麼?正確拜土地公的懶人包看這篇!土地公拜拜時間、流程總整理立即看!

 2. 2023年1月5日 · 初二十六家家戶戶都要拜土地公,但你知道為什麼、要怎麼拜嗎?我們整理了初二十六土地公拜什麼、怎麼拜、禁忌與注意事項,一起來看看!

 3. 2020年7月30日 · 人們供奉土地神,來祈福求財報平安, 寄託著大大小小的美好心願。那麼拜土地公公,究竟該拜些什麼呢? 拜土地公就是要買土地公愛吃的東西,嘴甜甜的跟土地公說話。 買土地公愛吃的水果讓生意更興隆。想要錢財生意旺旺來,就該嘴甜多跟土地通 ...

 4. 2022年4月19日 · 【一般作牙祭拜土地公】 一般家庭祭拜土地公的日子是農曆每月初一、十五(設店戶或開工廠則是初二、十六祭拜土地公)。祭拜地點:各土地公廟、有土地公的神龕前或有土地公的彩繪神位前。 祭拜時間:當日上午八點到下午四點 供品: 三、五果即可。

 5. 2020年7月7日 · 原來拜土地公,一定要「這個時間」去才對,很多人都不知道!. 土地公. 也就是土地神. 各地都有. 威力最大的土地神是堅牢地神. 在佛教中. 此尊被視之為菩薩或護法神. 在經典中常可見到其尊名及功德勢力. 佛在《地藏菩薩本願經》地神護法品中講:.

 6. 2020年9月14日 · 拜土地公,一定要在「這個時間」才「最靈驗」,很多人都不知道!. 土地公. 也就是土地神. 各地都有. 威力最大的土地神是堅牢地神. 在佛教中. 此尊被視之為菩薩或護法神. 在經典中常可見到其尊名及功德勢力. 佛在《地藏菩薩本願經》地神護法品中講:.

 7. 2019年12月6日 · 拜土地公就是要買土地公愛吃的東西,嘴甜甜的跟土地公說話。

 8. 2021年1月28日 · 拜土地公中國傳統中,一個月拜兩次,初一、十五或初二、十六; 拜對時間、拜對食物 最重要 而傳統上參拜的時間以「子時」最佳,也就是晚上十一點到凌晨一點,據說是因為這個時間土地公剛起床比較清醒。

 9. 2020年9月24日 · 祈求祭時勿貪心,土地公、財神爺不喜歡人貪心,所以不要祈求偏財,倘若需要財富的時候,可向土地公、財神爺借發財金,但向土地公、財神爺祈求許願後,最後果真賜給我們的財富,請記得一定要回去還願,表達自己的心意,並且撥出一部分來捐助需要救濟的人,這樣土地公、財神爺才會願意再幫助您唷! 二月初二生意人拜土地公,這三樣供品有加分效果? |瘋神說Crazy 10 3 月, 2021 習俗寶典/犒賞五營神將神兵「犒軍」的由來? |瘋神說Crazy 30 10 月, 2020 「祂」有三個生日,你知道嗎?|瘋神說Crazy 5 1 月, 2022 分享此文: 請按讚:

 10. 原來拜土地公,一定要「這個時間」去才對,很多人都不知道! - Toments 找話題 命理 AlphaB 原來拜土地公,一定要「這個時間」去才對,很多人都不知道! 土地公 也就是土地神 各地都有 威力最大的土地神是堅牢地神 在佛教中 此尊被視之為菩薩或護法神 在經典中常可見到其尊名及功德勢力 佛在《地藏菩薩本願經》地神護法品中講: 「佛告堅牢地神;汝大神力,諸神少及。 何以故。 閻浮土地,悉蒙汝護 乃至草木沙石、稻麻竹葦、穀米寶貝,從地而有,皆因汝力 又常稱揚地藏菩薩利益之事 汝之功德,及以神通,百千倍於常分地神。 」 堅牢地神對佛陀講: 世尊,我觀未來及現 在眾生 於所住處,於南方清潔之地 以土石竹木,作其龕室 是中能塑畫,乃至金銀銅鐵 作地藏形像,燒香供養,瞻禮讚歎

 1. 其他人也搜尋了