Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. 拿破崙 拿破崙(Napoléon Bonaparte),本名係Napoleone di Buonaparte,公元1769年 8月15號出世,公元1821年 5月5號過身,係法蘭西第一共和國第一執政(1799年—1804年),法蘭西第一帝國同得百日王朝嗰皇帝(拕叫做「拿破崙一世」,1804年—1814年、1815年),係出名嗰軍事家、政治家。

  2. 英國係拿破崙戰爭以來唯一一隻冇拕金融掠奪、經濟破壞嗰歐洲國家,佢也係唯一一直擁有有效規模嗰商業艦隊嗰(歐洲別嗰國家嗰商業艦隊都拕英國皇家海軍到戰爭裡頭摧毀吥嘍。)。英國大量嗰出口棉產業也保證嘍早期形式嗰手工產品嗰市場。

  3. 南京大屠殺 係指侵華日軍等1937年12月13號攻陷 中國首都 南京 後到 1938年 2月 ,到南京城區同郊區犯嗰戰爭罪。. 日軍起頭藉口要滅吥偽裝成老百姓嗰中國兵,殺吥好多無辜。. 接到整體上就變成大規模屠殺、搶掠、強姦。. 南京大屠殺嗰過程同死傷嗰人數至今有 ...

  4. 行政規劃. 十三府一州. 清朝 嗰頭下子,江西接得承繼「 明朝十三府 」嗰行政建制。. 等到 1754年 6月3號 ,寧都拕升級做 直隸州 ,𠵹江西嗰最高行政劃分就變做「十三府一州」嗰框架,佢俚分頭係南昌府、瑞州府、南康府、饒州府、九江府、吉安府、撫州府 ...

  5. 原作位於 公有領域 ,是因下列原因:. 本作品在其來源國以及其他著作權期限是 作者逝世後100年 或以下的國家與地區屬於 公有領域 。. 你必須增加 美國公有領域標籤 顯示為何這個作品在美國屬於公有領域。. 此作品無已知的著作權限制,亦不受所有相關和 ...

  6. gan.wikipedia.org › wiki › 法國法國 - 維基百科

    國家代碼. FRA. 國際域名縮寫. .fr. 國際電話區號. +33. 法蘭西共和國 ( 法語 :République française, 音標 : [ʁepyblik fʁɑ̃sɛz]),係西歐嗰一隻國家,但佢到各隻 大陸 也有海外領土。. 法國本土由 地中海 一徑延伸到英吉利海峽同得北海,由萊茵河一徑延伸到 ...

  7. 北大西洋公約組織(英語:NATO,North Atlantic Treaty Organization;法語:OTAN,l'Organisation du traité de l'Atlantique nord),簡稱北約組織或北約,係指隻為到實現防衛協作咁纔建立嗰國際組織。1949年3月18日美國同到西歐國家公開組建嗰北大西洋公約組織,到許年四月四日到美國 華盛頓簽署《北大西洋公約 ...

  1. 其他人也搜尋了