Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 新鈔100元、500元、1000元兌換數量上限 鈔票面額100元,每人限兌100張,上限一萬元。其餘各面額如500、1000元,每人限兌20張。也就是說你想要一次換好換滿,請攜帶4萬元的現金前往兌換新鈔。※這是網路蒐集來的資料,實際上可兌換數量,請以各家銀行 ...

 2. 過年換新鈔!全台454金融據點1/16起開放兌換

  www.msn.com/zh-tw/lifestyle/tipsandtrickssmartliving/過年...

  新頭殼newtalk 即將迎接農曆新年到來,又有換新鈔的需求!中央銀行今(6)日表示,新鈔兌換日程訂於1月16日(週四)至1月22日(週三),台灣銀行 ...

 3. 春節換新鈔! 這5天共454間銀行可兌換 - 華視新聞網

  news.cts.com.tw/cts/life/202001/202001061986643.html

  央行表示,新鈔兌換日程訂於1月16日(週四)至1月22日(週三),連續5個營業日。 在這5天期間,7家銀行共371家指定兌鈔分行,以及中華郵政公司位於 ...

 4. 👉ATM 兌換新鈔地圖👈 以 ATM 領取新鈔雖然相當方便,但也要注意百元現鈔一次限兌換 100 張喔!其他幣值則會「酌量供應」,假如真的沒來得及領新鈔包紅包,其實無論新舊鈔,都是心意、都可以花嘛😂 (新聞來源:央行) 💕誰還沒有追蹤電獺少女 Instagram? ...

 5. 即將迎接農曆新年到來,又有換新鈔的需求!中央銀行今(6)日表示,新鈔兌換日程訂於1月16日(週四)至1月22日(週三),台灣銀行、台灣 ...

 6. 新鈔兌換時間點從1月16日至1月22日,共提供連續5個營業日可兌換,7家公股行庫的371家分行,及中華郵政25家郵局,均將將開設「新鈔兌換專櫃」,另 ...

 7. 每年農曆春節前一週為新鈔兌換的尖峰時期,需求量大增,明(28)日開始各大銀行都開始可以換新鈔了,但是如何換?怎麼換?才能夠省時間,專家教 ...

 8. 舊版新臺幣之兌換 - bot.com.tw

  www.bot.com.tw/FinKB/NTExchange/Pages/default.aspx

  新臺幣自中華民國 89 年 7 月 1 日起改由中央銀行發行 有關各種舊版新臺幣券幣停止流通日期如下: 票面載有「臺灣銀行」字樣之各類舊版新臺幣鈔券,除新臺幣發行五十週年紀念性伍拾圓塑膠鈔券外,已於民國 91 年 7 月 1 日起停止流通。 民國 68 年以前發行之伍圓硬 ...

 9. 兌換新鈔時間 109 年春節前兌換新鈔時間 1/20(一)~1/23 (四),全台 453 家公股行庫及郵局指定據點皆可換新鈔!於台灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行 ...

 10. 提到農曆新年當然唔少得利是喇!唔少長輩喺依個時候都會到銀行換一啲全新嘅鈔票。金管局就及3間發鈔銀行(滙豐、渣打、中銀)就宣布為咗配合大家封利是嘅需要,將於1月14日起,提供各款面額的新鈔及「迎新鈔」供市民兌換