Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 甲型流感病毒嗰樣 甲型H1N1流行性感冒病毒 係 A(H1N1) ,係「甲型流行性感冒病毒」嗰一隻亞種,佢係舞得 人類 流行性感冒 嗰最常見嗰 病毒 。 有滴子H1N1舞出區域性嗰人類傳染病,好似 1918年 嗰大面積流行性感冒,死吥50–100萬人。

 2. 甲型流感病毒H7N9亞型(Influenza A virus subtype H7N9,記作A(H7N9)或H7N9)係一種甲型流感病毒,係禽流感病毒或禽流感病毒嗰一個亞型。 港大感染及傳染病中心總監 何栢良 說, H7N9 病毒 傳人致死,情況特殊,病毒有機會出現基因轉變,有需要加強監測。

  • 歷史
  • 地理
  • 中國嗰歷史系列
  • 區劃

  第一次世界大戰

  係一場全球性嗰武裝衝突,主要到1914年到1918年嗰歐洲打。有超過九百萬士兵同得平民死吥嘍。箇場仗對於20世紀嗰歷史有決定性嗰影響。

  第二次世界大戰

  係直到今吖為止,人類社會扤出來嗰最大戰亂,死得最多人(粗略估計死吥8300萬人),破壞得最惡嗰全球性戰爭。 戰爭高潮嗰時間,有六十一多隻國家同到一齊打,有十七多億人拕捲進去。打仗雙方係以美國、蘇聯、中華民國、英國、法國等國組成嗰反法西斯同盟,同到以德國、日本、意大利等法西斯國家組成嘅軸心國集團。戰禍遍及歐洲、亞洲、美洲、非洲同到大洋洲五大洲;打仗雙方同時到大西洋、太平洋、印度洋同北冰洋四大洋展開戰鬥。 雖話到1939年九月以前,中國嗰抗日戰爭,埃塞俄比亞嗰抗意戰爭等反法西斯嗰抵抗已經開始嘞,但係一般認為戰爭係由1939年9月1日德國入侵波蘭、英法對德國宣戰起頭,到1945年8月15日(亞洲)/ 8月14日(美洲)日本向盟國投降結尾。 大戰嗰扭轉點係1941年12月7號七點五十五分(夏威夷時間),日本發動偷襲珍珠港,美國太平洋艦隊40喇隻戰艦、450架飛機拕摧毀,4500多美兵傷亡。之後嗰幾日,美國總統羅斯福到華盛頓宣佈向日本正式宣戰,係美國正式參與大戰。冇吖子,英國、中國、澳大利亞、新西蘭、加拿大等二十多隻國家先後對日本宣戰,真正嗰「世界」大戰算係正式爆發喇! 大戰以諾曼第(No...

  中國

  1911年辛亥革命成功後,10月11號在武漢建立了中華民國,1912年1月1號到南京組建哩國民政府,箇係亞洲第一隻民主共和國。同年2月12號,溥儀宣佈退位,哈發哩退位詔書:「將統治權歸諸共和立憲之大中華民國」。從1912年建立開始,中華民國就係世界普遍認可嗰獨立主權國家,話係將將建國嗰許幾年子有短暫嗰洪憲帝制跟溥儀復辟,但1917年以後,中華民國嗰國祚再冇中斷,許中間哈有內亂外戰、頻繁遷都。1949年中華民國政府輸掉國共內戰,遷到台灣;中國實際上變成兩岸分治嗰未定狀態。1990年代以前,中華民國政府堅決主張自簡係中國嗰唯一合法政府,發誓要打回大陸。想用「民主、自由、均富」嗰原則謀求統一中國嗰國家統一綱領到1991年正式頒佈。但係2006年2月27日箇隻國家統一綱領已經拕陳水扁總統「終止適用」。 1970年代外交連到失敗,中華民國慢慢失掉了國際社會嗰官方承認,聯合國跟國際社會接連承認中華人民共和國係「中國」嗰唯一合法代表;「中國」箇隻詞也變成中華人民共和國嗰簡稱。中華人民共和國否認中華民國嗰國家地位,又對佢進行一定程度上嗰外交封鎖,「中華民國」箇隻名字在國際上嗰空間越來越少;自19...

  以實際統治領土而言,中華民國嗰領土包括臺灣本島、澎湖群島、金門群島、馬祖群島跟南海嗰東沙群島、南沙群島中的太平島跟中洲礁,總面積為36,192.8155平方公里,海岸線長1,813餘公里,可耕地占24%。中華民國政府主張之中國大陸領土,則不在實際控制之下。 臺灣本島為中華民國目前嗰主要實轄國土,南北縱長394公里,東西最大寬度144公里,環島海岸線長1139公里。本島呈紡錘形,地理位置位於歐亞大陸跟太平洋海盆嗰接觸線上。西岸隔臺灣海峽跟中國大陸相望,距離約150公里。北瀕東海,東北跟琉球群島嗰石垣島相距約600公里,而跟日本最西端嗰與那國島僅距111公里;東臨太平洋;南瀕巴士海峽,跟菲律賓共和國嗰巴丹群島相距約250公里;西南是廣闊嗰南海。由於臺灣本島位於東亞島弧嗰中央位置,加上地扼臺灣海峽...

  有話法中國係四大文明古國之一。到今吖為止全中國境內尋得到嗰最早古人類遺址,起碼有170萬年前咁久遠。中國歷史拕分做幾隻階段。通常當搦夏、商、周三隻朝代做奴隸社會時期,由秦朝到清朝就叫做封建社會時期,末後就係民國時期。

  中華民國建國初期承襲清朝末期個疆域,當時北洋政府轄有直隸、奉天、吉林、黑龍江、山東、河南、山西、江蘇、安徽、江西、福建、浙江、湖北、湖南、陝西、甘肅、新疆、四川、廣東、廣西、雲南、貴州等22省。另設置京兆地方(首都特區),西藏、蒙古、青海等3個地方,保留阿勒泰、塔爾巴哈台、伊犁3地區(後均併入新疆省)。後來北洋政府增設綏遠、察哈爾、熱河、川邊等幾個特別區。 國民政府完成北伐後,將伊點特別區域跟寧夏、青海一同建為6個省(其中川邊特別區改制為西康省),總計28個省,另外加上西藏、蒙古2個地方。1945年抗戰勝利後,原東北三省(遼寧、吉林、黑龍江)根據滿洲國時期個行政區劃改劃分成東北九省,增設遼北、安東、合江、松江、嫩江、興安等6省;抗戰後光復個臺灣則加入成為第35個行省,另外來勒海南島跟南海諸島...

 3. 箇頁頂晏嗰改動係:2013年3月16日 (禮拜六) 13:29。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖使用條款嗰細節。 隱私權政策 關於 維基百科 免責聲明 行為準則 開發人員 統計 Cookie 聲明 行動版

 4. 人名,佢係拕用做區別個人嗰獨立性、家族歸屬性,箇類有排他差異性質嗰一種特別語言。佢係一隻人嗰個人符號標誌,係隻超越時空嗰文化現象。 每隻人名都係追述得正早以箇隻人嗰先祖嗰歷史符號。 但係隻隻地方嗰風俗文化都不同,咁也就有滴子人名文化冇拕歸入箇隻人名體系。

 5. gan.wikipedia.org › wiki › 霍閃霍閃 - 維基百科

  霍閃係大氣嗰電荷就放出來嗰自然現象,通常係 風暴時相到,火山爆發或者沙塵暴嗰時間也會出現。 箇頁頂晏嗰改動係:2017年10月31日 (禮拜二) 11:45。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照 ...

 6. 臭屁蟲係一類挨得就會 屁自衛嗰蟲。箇類昆蟲多半係農業害蟲。 箇頁頂晏嗰改動係:2016年9月3日 (禮拜六) 08:33。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照 ...

 1. 其他人也搜尋了