Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 先生之子雖早逝,先生之風今尚存。大唐以來千餘年,馨香不斷詩子孫。詩中天子酒中聖,我欲千秋萬世詩人酒客羣奉先生為至尊。風濤滾滾吼江豚,山泉咽石聲復吞。夕陽拖紅下海水,芳草搖綠沉天根。我亦先生詩子弟,桐帽椶鞿謁墓門。