Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 日本嗰國寶 - 維基百科

  gan.wikipedia.org › wiki › 日本嗰國寶

  紅白芙蓉圖 李迪筆 (東京國立博物館 絹本著色 2幅 1197年). 林檎花圖 傳趙昌筆 (畠山記念館 絹本著色 1幅 南宋時代). 夏景山水圖 傳徽宗筆 (久遠寺 絹本著色 1幅). 秋景·冬景山水圖 傳徽宗筆 (金地院 絹本着色 2幅). 山水圖 傳李唐筆、高桐院 絹本著色 1 ...

 2. 南昌話嗰同音字表(開韻尾) - 維基百科

  gan.wikipedia.org › wiki › 南昌話嗰同音字表(開韻尾)

  南昌話嗰同音字表係話南昌話中全部同音字匯攏嗰一隻表格。 箇隻表格以開韻尾韻母為歸類。 a ba 巴芭疤笆扒 把靶㞎 霸欛罷 吧 pa 趴 爬琶耙杷扒掱 怕 罷稗 ma 媽摩馬 馬碼瑪嗎嗎 麻痲蔴 罵螞 蟆拇 fa 花

 3. 日本嗰佛教寺院名單 - 維基百科

  gan.wikipedia.org › wiki › 日本嗰佛教寺院名單

  日本嗰佛教寺院名單係列出日本到近代以前做起嗰佛教寺院列表。 北海道 國泰寺(北海道 厚岸郡 厚岸町) 青森縣 岩手縣 毛越寺(岩手縣 西磐井郡 平泉町) 中尊寺(岩手縣西磐井郡平泉町) 正法寺(岩手縣奧州市) 宮城縣 瑞巖寺(宮城縣 宮城郡 松島町)

 4. 其他人也搜尋了