Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 嘉魚話 - 維基百科

    gan.wikipedia.org › wiki › 嘉魚話

    嘉魚話係贛語嗰一隻方言,話佢嗰人主要住到湖北嗰嘉魚 分類 嘉鱼县全境,及洪湖市的龙口,燕子窝两镇。 音韻 輔音

  2. 其他人也搜尋了