Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 463,000 項搜尋結果
  1. 梵蒂岡是一個 选举君主制 的 神權 國家,梵蒂岡的元首—— 教宗 ,由80歲以下的 樞機 在 西斯汀小堂 內舉行的 教宗選舉秘密會議 上選舉產生的,無任期限制,可以自由請辭。. 《 天主教法典 》第332條提到教宗辭職:. 「教宗如辭職,其辭職得自由為之,且應 ...

  2. 梵蒂岡嘅法律體系嚟自教會嘅教規,當天主教教規唔適用時候,就用羅馬市嘅法律。 梵蒂岡可以以主權國嘅身份向其他主權國派出外交使節,亦可以接受由其他國派出嘅外交使節。但係由於國面積太細,別國派往梵蒂岡嘅外交使節一般都嚮羅馬設大使館。

  3. 2021/12/16 · 作為天主教中樞的梵蒂岡是世界六分之一人口的信仰中心,可謂當今世界最特殊的國家,既為天主教教宗的領地,又攬獨立主權。 梵蒂岡與義大利,到底什麼關係? 1860 年義大利統一後尚有羅馬城未拿下,當時即為教宗的領地,背後有法國駐軍撐腰,令剛統一的義大利忌憚三分。

  4. 2022/1/8 · 梵蒂岡全稱“梵蒂岡城國”,羅馬教廷的所在地,位於羅馬西北角的梵蒂岡高地上,面積0.44平方公里,常住人口約800人,大多為神職人員。梵蒂岡原為中世紀教宗國的中心,1870年教宗國領土併入意大利後,教宗退居梵蒂岡;1929年同意大利簽訂《拉特蘭條約》,成為獨立國家。

  5. 目前梵蒂岡居民不到千人,卻是全球 13 億天主教的信仰總部,掌握世界各地的教會。注意:聖座(Santa Sede)不等於梵蒂岡!讀者要了解梵蒂岡之前,必要釐清聖座(Santa Sede)、梵蒂岡與教廷這三個名稱的區別。

  6. 2022/1/29 · |梵蒂岡博物館參觀前注意事項 絕絕對對要先訂票,千萬不要現場排隊:梵蒂岡城內的景點你真的 不用管他幾點開始營業,只要管你幾點可以進得去,梵蒂岡博物館平均排隊的時間是3小時,運氣好可能1小時可以排到,但是!真的不要來這裡排!我實在覺得太浪費時間了,絕對要線上預約我沒在唬爛。

  7. 瀏覽梵蒂岡新聞網,閱讀有關教宗方濟各、聖座和普世教會的最新消息。 在第十屆世界家庭大會研討會上,多對夫婦分享了他們的經歷,特別是在家庭牧靈工作上的經驗。在華人地區從事培育工作的葉加辣和周若瑟夫婦在研討會中發言後,接受本新聞網採訪,提到婚姻培育工作的傳承和當代性。

  1. 其他人也搜尋了