Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

 1. 水庫名稱
  蓄水百分比(%)
  石門水庫
  32.60%
  新山水庫
  97.71%
  翡翠水庫
  69.54%
  寶山水庫
  77.06%

  資料更新日期 113-06-25 04:00

 2. 台灣水庫即時水情. 資料來源: 經濟部水利署. 即時水情資料係自記儀器自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考。. 根據 水利署網頁 公布,各項水庫資料由各水庫管理單位在每日輸入,更新時間不一致。. (部分水庫星期六、日之資料則在星期一統一輸入 ...

 3. 水庫水情比對分析. 水庫資料更新機制為各水庫管理單位自行登打,因此各水庫更新時間不一致非資料錯誤。. 有效蓄水量係指水庫目前之蓄水量,非指水庫容量。. 本日累積雨量中「--」代表降雨量0毫米或無資料。.

 4. 有關民眾關心近日翡翠、石門水庫放水一事,水利署表示,石門水庫為多標的水庫,以供水為主,發電係附帶效益,每日放水量均依各標的用水需求放水操作,先蓄存於下游後池,農水署桃園管理處及台灣自來水公司再自後池取水供應農業灌溉及公共用水;翡翠水庫為單一標的供水水庫,放水於下游 ...

 5. andy6804tw.github.io › taiwanreservoir › public台灣水庫即時水情

  2021年6月11日 · 牡丹水庫. 22. %. 有效蓄水量:596.00萬立方公尺. 今日進水量:8.64萬立方公尺. 今日出水量:8.64萬立方公尺. 更新時間:2024-06-16 (18時) 使用水利署Open Data即時呈現各水庫資訊.

 6. 集水區水庫是預防缺水的必備建設,台灣有大大小小超過90座水庫,除了提供日常民生用水和工業用水,也有灌溉、發電、防洪、觀光等功能。 石門水庫. 臨37便道 9K+350 – 谷關水庫. 翡翠水庫. 新北市瑞芳區 – 員山子分洪道. 新店區直潭壩上游(新店溪) 新店區直潭壩下游(新店溪) 三峽溪 – 長福橋. 台北市 – 基隆河成美橋. 翡翠水庫. 新店溪粗坑壩上游. 桃園鳶山堰上游. 桃園鳶山堰下游. 圓山抽水站 (台北中山橋) 基隆河江長抽水站. 南勢溪 – 烏來桂山壩水庫. 苗栗水情. 苗栗鯉魚潭水庫. 鯉魚潭水庫. 苗栗南湖溪 – 南湖二橋. 中港溪海口堤防. 台中水情. 德基水庫 – 德基壩. 台中大甲溪 青山壩. 台中大甲溪 谷關壩水位. 台中大甲溪 石岡壩.

 7. 空中客機所見的烏山頭 (下) 、曾文 (機翼處) 、南化 (右側山脈間) 三大水庫. 由於地勢陡峻, 河川 河床比降極大,遇雨則山洪暴漲,氾濫成災,逢旱則乾涸見底,用水缺乏,唯一治本之道為興築 水庫 水壩 ,以達到有效治理河川,蓄水,增加灌溉、發電 ...

 8. 水庫 是指人工造出的 淡水 水體 ,規模較大的稱為 人工湖 ,而較小的則稱為 水塘 、 塘壩 或 蓄水池 。 大多數水庫都修建於 內陸 ,一般的形成方法是在 河流 的中上流建造 堤壩 ,河水受阻後把 河谷 淹沒後便形成人造 湖泊 ;不過也有的水庫是建於海上的,例如 香港 的 船灣淡水湖 。 水壩一般都建於狹窄的 谷地 ,因為兩岸的山坡可以作為水庫的天然圍牆,而水壩的動工長度也可大大縮短。 興建之前,將被水淹地帶的 民居 和 古蹟 、 鐵路 公路 等設施和建築物需要被移到其他地方。 功能 [ 編輯] 發電:利用水壩上的 水力 發電機 來產生 電能 。 灌溉 :利用水庫來水的季節差、年度差,蓄積、抬高 水位 ,保證下游 灌區 的 農業 用水。 供水 :蓄積水量,確保城市 飲用水 和 工業 用水。

 9. 提供台灣水庫的即時水情狀況、水情燈號、以及 2003 年之後的水庫水位歷史圖表.

 10. 目前有效蓄水量 :扣除淤積後預估實際以儲存的水量。. 最大有效蓄水量 :扣除淤積後預估實際有效的總蓄水量。. 24小時蓄水量 :依照最後一比資料更新時間前24小時,與當前水量的比較。. 資料更新時間 :僅有部分的水庫有自動化的水位記錄功能,因此有些 ...

 11. 現有公告水庫分布及營運概況. 民國111年底現有公告 水庫 共有95座,其中離島地區有29座,臺灣本島66座。. 而臺灣本島 水庫 分布情形為北區包含16座,中區21座,南區23座,東區6座。. 111年底現有 水庫 之最新施測 有效容量 共1,987.45百萬立方公尺占設計 有效容量 ...

 1. 其他人也搜尋了