Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 最近哪裡有在受五戒阿,5.6.7.8月都可 ...

   萬佛寺紀念開山住持聖印和尚圓寂十週年傳授在家五戒菩薩戒會戒會禮請 淨心長老 為得戒和尚廣元長老 為羯磨和尚 圓宗長老 為教授 ...

  • 五戒菩薩戒

   ...161103260869613872975071.jpg 外埔法華寺《紀念志心和尚圓寂十週年》啟建在家戒會恭請: 真華長老為得戒和尚、法藏法師為羯磨阿闍 ...

  • 關於高僧百丈懷海的介紹

   ...是聖,不是垢淨,亦非空有,亦非善惡,與諸染法相應,名人天二乘界。若垢淨心盡,不住繫縛,不住解脫,無一切有為無為縛脫心量處, ...