Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 43 項搜尋結果

  1. 第二次世界大戰(1939年-1945年)係直到今吖為止,人類社會扤出來嗰最大戰亂,死得最多人(粗略估計死吥8300萬人),破壞得最惡嗰全球性戰爭戰爭高潮嗰時間,有六十一多隻國家同到一齊打,有十七多億人拕捲進去。 打仗雙方係以美國、蘇聯、中華民國、英國、法國等國組成嗰反法西斯同盟 ...

  2. 俄羅斯聯邦( 俄語:Российская Федерация ),簡稱俄羅斯或係俄國( Россия,音標: [rʌˈsʲijə] ),佢係世界上面積最大嗰國家,跨到歐 亞兩隻大洲。俄羅斯聯邦同得挪威、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、白俄羅斯、立陶宛、波蘭、烏克蘭、格魯吉亞、阿塞拜疆、哈薩克斯坦 ...

  3. 烏克蘭(Україна,音標:[ukrɑˈjinɑ])係隻位到歐洲東部嗰國家。 佢先頭係 蘇聯 嗰加盟共和國,1991年嗰時間獨立正。 佢嗰南面係 黑海 ,東面係 俄羅斯 ,北面係 白俄羅斯 ,西面同 波蘭 、 斯洛伐克 、 匈牙利 、 羅馬尼亞 同 摩爾多瓦 接壤。

  4. 希特勒(Adolf Hitler,音標:[adɔlf hɪtlɐ],1889年 4月20號—1945年 4月30號)係從1933年一徑到佢死許日嗰德國總理。 等佢做總理同到首領嗰時間,佢拕人非官方人嗰話係德國嗰「獨裁者」。希特勒由1921年開始都係國家社會主義德國工人黨(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,即納粹黨)嗰領袖。

  5. 工業革命(英文:Industrial Revolution),係18到19世紀到英國開始嗰農業、製造業、礦業、運輸業嗰大革新。 到箇隻時期裡頭,英國嗰社會、經濟同得文化都有很大的變動。箇滴子變化也末後影響到歐洲、北美乃至全世界。工業革命嗰發生係人類歷史上嗰隻重大轉折點,生活上嗰各方面都或多或少拕佢 ...

  6. 歷史 第一次世界大戰 係一場全球性嗰武裝衝突,主要到1914年到1918年嗰歐洲打。 有超過九百萬士兵同得平民死吥嘍。箇場仗對於20世紀嗰歷史有決定性嗰影響。 第二次世界大戰 係直到今吖為止,人類社會扤出來嗰最大戰亂,死得最多人(粗略估計死吥8300萬人),破壞得最惡嗰全球性戰爭

  7. 國共內戰. 國共內戰 ,係話二十世紀四十年代, 中國國民黨 領導嗰 中華民國 國民政府同 中國共產黨 之間嗰戰爭,最末中國共產黨贏得箇場仗,成立 中華人民共和國 ,中華民國政府遷到 臺灣 。. 2隻分類 : . 中國嗰歷史. 打仗.

  1. 其他人也搜尋了