Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 卷二百一十七下 列傳第一百四十二下,《新唐書》卷二百一十七下 列傳第一百四十二下,在线阅读,正史,史部 回鶻下 回鶻之請昏,有司度費當五百萬,帝方內討彊節度,故遣宗正少卿李誠、太常博士殷侑往諭不可。

 2. 萬姓統譜 明 凌迪知_第2部分_万姓统谱 明 凌迪知

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/4638.html

  第2部分 瑹【見通志】 除【見通志】 與【見通志】 藘【見通志】 㑯【見通志】 【音胥見直音】 嵇【音号見直音】 萬姓統譜卷八 欽定四庫全書 萬姓統譜卷九 明 凌廸知 撰上平聲

 3. 第9部分 謝茂秦曳裾趙藩嘗謁崔文敏銑崔有詩贈之後以救盧次楩北游燕刻意吟詠遂成一家句如風生萬馬間又馬渡黄河春草生皆 ...

 4. 午亭文編 清 陳廷敬_第1部分_午亭文编 清 陈廷敬

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/5667.html

  第1部分 欽定四庫全書 集部七 午亭文編 别集類六 【國朝】提要 【臣】等謹案午亭文編五十卷 國朝陳廷敬撰廷敬字子端號說巖澤州人順治戊戌進士改庶吉士授檢討本名敬以是科有兩陳敬奉

 5. 書畫匯考 清 卞永譽_第7部分_书画汇考 清 卞永誉

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/3931.html

  第7部分 右聽雨樓詩畫一卷元季及國初諸名公為吾蘇盧山甫父子之所作也永樂間流落錫山沈誠甫氏誠甫嘗求王内翰達善記卷中 ...

 6. 第1部分 欽定四庫全書 東雅堂韓昌黎集註 提要 【臣】等謹案東雅堂韓昌黎集註四十卷不著撰人名氏惟卷末各有東吳徐氏刻梓家塾小印考陳景雲韓集點勘書後曰近代吳中徐氏東雅堂刋韓集用宋末廖瑩中世綵堂本其注采建安魏仲舉五百家註本為多間有引他書者僅十之三復刪節朱子 ...

 7. 廣韻_广韵_廣韻繁体版

  www.guoxuedashi.com/SiKuQuanShu/1238u

  广韵 欽定四庫全書 經部十 廣韻 小學類三【韻書之屬】提要 臣等謹案廣韻五卷不著撰人名氏考世行廣韻凡二本一為宋陳彭年邱雍等所重修一為此本前有孫愐唐韻序注文比重修本頗簡朱彜尊作重修本序謂明代内府刋板中涓欲均其字數取而刪之然永樂大典引此本皆曰陸法言廣韻引 ...

 8. 第8部分 唐書卷一百十九 唐書卷一百十九考證 白居易傳會昌初以刑部尚書致仕六年卒年七十五 舊書大中元年卒年七十六 居易 ...

 9. 第12部分 春日獨當壚 纎玉徐量琥珀巵杏紅衫子任風吹公然解贈金條脫賴是傍無犢鼻兒(謂相如也) 七寶避風臺 七寶粧成百尺臺怯風閶闔不曾開縱令吹着雙飛去還解雙含禍水來 薛夜來 空勞國色更針神雨露恩移别院新記取蒲生塘上曲九泉差勝姓甄人

 10. 古今列女传 明 解缙 等 欽定四庫全書 史部七 古今列女傳 傳記類三【總録之屬】提要 【臣】等謹案古今列女傳三卷明解縉等奉勅撰先是明太祖孝慈皇后馬氏每聽女史讀書至列女傳謂宜加討論因請於帝命儒臣攷訂未就永樂元年成祖既追上馬后尊諡册寶仁孝皇后徐氏復以此書為 ...