Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 馬來西亞武漢肺炎疫苗接種計劃 - 維基百科,自由嘅百科全書

    zh-yue.wikipedia.org › wiki › 馬來西亞武漢肺炎疫苗

    馬來西亞武漢肺炎疫苗接種計劃 日期 2021年2月11號 () – 依家 地點 馬來西亞 起因 武漢肺炎 參加嘅人 21,573,348人最少接種咗一支疫苗 (截至2021年9月11號,佔全國人口66.06%) 17,480,766人已經接種嗮所有疫苗(截至2021年9月13號,佔全國人口53.53%) ... ...

    • 18,948,648人最少接種咗一支疫苗, (截至2021年8月27號,佔全國人口58.0%), 14,095,554人已經接種嗮所有疫苗(截至2021年8月27號,佔全國人口43.2%), 接種疫苗人數總數33,136,583人(截至2021年8月27號)
    • 馬來西亞