Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 紫玉手鐲功效 相關
    廣告
  1. 我係saneviola,換個名出post。💃 我好鐘意眼仔,今次睇到啡紅色眼仔(底下是白瑪瑙紋和咖啡色底),又唔貴(500蚊樓下) 就決定結個緣~ 瑪瑙一般力量平均,唔會猛烈,攞到手其實比較難feel,但帶咗一陣手有少少少手痺,頭腦清晰咗, 我喜歡眼仔能導向我理智去睇事物!

  1. 紫玉手鐲功效 相關
    廣告