Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 南昌話嗰同音字表(開韻尾) - 維基百科

  gan.wikipedia.org › wiki › 南昌話嗰同音字表(開韻尾)

  南昌話嗰同音字表係話南昌話中全部同音字匯攏嗰一隻表格。 箇隻表格以開韻尾韻母為歸類。 a ba 巴芭疤笆扒 把靶㞎 霸欛罷 吧 pa 趴 爬琶耙杷扒掱 怕 罷稗 ma 媽摩馬 馬碼瑪嗎嗎 麻痲蔴 罵螞 蟆拇 fa 花

 2. 江西嗰行政區劃代碼一覽 - 維基百科

  gan.wikipedia.org › wiki › 江西嗰行政區劃代碼一覽

  箇頁頂晏嗰改動係:2009年8月4日 (禮拜二) 23:02。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖使用條款嗰細節。 隱私權政策 關於 維基百科 免責聲明 手機版檢視 開發人員 統計 Cookie 聲明

 3. 其他人也搜尋了