Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 省 (中華民國) - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/省_(中華民國)

  省是中華民國之第一級 行政區劃,由行政院直轄,下設縣、市。中華民國建國時設22省,後增至35省,1949年因國共內戰失去中國大陸 領土的統治權導致數量銳減,至1955年大陳島撤退後僅餘2省迄今,分別為臺灣省,以及僅實際管轄金門與連江兩縣的福建省。 在中華民國大 ...

 2. 臺灣省 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣之建省,可追溯至清朝光緒13年(1887年)成立的福建臺灣省。中華民國臺灣省於1945年(民國34年)設立時,其範圍包含了臺灣全島及離島與澎湖列島。因臺灣省與1949年第二次國共內戰之後中央政府實際控制領土大部份

  • 省政府徽
  • 1945年
 3. 臺灣省 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省係中國清朝喺臺灣設立嘅省級行政機構,目前由中華民國政府管緊;中華民國(下稱「民國」)臺灣省唔包直轄嘅臺北市同高雄市、台南市、台中市、新北市、桃園市,佢面積佔民國政府目前際管轄全境(即臺、澎、金、馬、東沙、太平島,簡稱台閩地區 ... ...

 4. 臺灣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣

  臺灣省中華民國省級行政機構,統轄臺灣大部分地區。自1990 年代末期,中華民國政府採取省虛級化措施之後,臺灣省雖然依然存在,但原省政府所轄機關都會併入中央政府,因此行政作業實質上已經無省嘅存在。總統府、五院、大多數中央部會等 ... ...

 5. 臺灣省 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省,又寫做台灣省,係中華民國嘅一隻省,今下係中華民國實際統治區內大約七成嘅部分;中華人民共和國宣稱對臺灣省擁有主權,毋過從吂統治過,其宣稱嘅臺灣省相當於兩岸分治之初嘅中華民國臺灣省所管轄範圍。

 6. 臺灣省政府 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.m.wikipedia.org/zh-tw/臺灣省政府

  臺灣省政府名義上是中華民國 臺灣省的最高行政機關,由行政院直接管轄,成立於1947年5月16日,前身為1945年9月1日成立的臺灣省行政長官公署。其於1998年臺灣省政府功能業務與組織調整後大幅縮減業務、並喪失地方自治機關之功能,成為無自治地位之地方行政機關; ...

 7. 臺灣省 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省(簡稱臺),臺北政府實際管轄嗰一個省,來勒福建省嗰東面。省會来勒南投县南投市中兴新村。徠勒1998年12月20號,臺灣省政府畀虛級化(即凍省、精省),失去地方自治法人地位,改成仔中華民國行政院嗰派出機關,仍舊具有公法人嗰資格(像 ... ...

 8. 臺灣省 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  光緒十一年,詔閩臺分治;九月五日,議定臺灣立省,十三年置福建臺灣省,首任巡撫劉銘傳。省置三府、一直隸州。三府即臺北府、臺灣府、臺南府,直隸州即臺東直隸州。三府總轄十一縣、四廳。

 9. 福建省 (中華民國) - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/福建省_(中華民國)

  中華民國福建省實際管轄金門、馬祖共烏坵,省會設敆金門。 1946年,中國大陸發生國共內戰,中華民國國民政府敆1949年走去臺灣。1949年8月17號,中國共產黨下底其中國人民解放軍拍底福州, 中華民國將伊其省政府搬遘金門去。 中華民國敆中國大陸儷剩金門 ... ...

  • 金門
 10. 臺灣 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/臺灣

  臺灣(音 Dài-uăng或者Dài-uàng,閩南話:Tâi-oân,英語:Taiwan)是太平洋懸頂其蜀萆島嶼,敆中華人民共和國福建省東部,是中華民國主要其管轄區。臺灣本來該當讀做「Dài-uàng」,漢字寫做「臺員」。 舊底西方也叫臺灣做Formasa(趁葡萄牙語 Ilha Formosa 來其 ...