Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 臺灣省 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省,又寫做台灣省,係中華民國嘅一隻省,今下係中華民國實際統治區內大約七成嘅部分;中華人民共和國宣稱對臺灣省擁有主權,毋過從吂統治過,其宣稱嘅臺灣省相當於兩岸分治之初嘅中華民國臺灣省所管轄範圍。

 2. 台灣 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台灣

  台灣,又寫做臺灣,係西太平洋个細島,有中華寶島嘅喊法。1945年光復後成為中華民國第一大島(至今依舊係其法理上還係恁樣);今下係中華民國主要控制地區,也因為邇隻原因,國際上通常用“台灣”來喊中華民國;中華人民共和國雖然吂統治過台灣,也看其做第一大島。 ...

  • 台北市
  • 國徽
  • 台北市
 3. 中華民國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國係位在東亞地區嘅共和立憲制國家,嘛係亞洲最早嘅民主共和國。中華民國在新曆1912年正月一號宣布正式成立,接手清朝統治大陸撈蒙古地區。1945年聯合國成立嘅時節,係創始成員國,在1971年退出聯合國前麻擔任聯合國安全理事會嘅常任理事國。1912 ... ...

 4. 台灣(消歧義) - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台灣(消歧義)

  台灣(臺灣)一般做得表示下背幾隻意思: 臺灣本島:指亞洲嘅一隻細島,中華民國嘅主要部分,參詳台灣。 臺灣省:一隻經歷多次變更嘅中國省份,參詳臺灣省。 中華民國:因今下中華民國實際統治區肚,臺灣島係主要部分,故所國際社會上用臺灣代指中華民國,參詳中華 ...

 5. 中華人民共和國,簡稱中國,係東亞一隻國家,1949年10月1日在北京宣佈成立,分今下國際社會普遍承認代表中國(統治臺灣等地區嘅中華民國則分人喊做臺灣,就算其統治嘅地區超出矣臺灣島甚至臺灣省) [注 1],其係今下世界存在嘅少數由共產黨執政嘅 ...

 6. 台北市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台北市

  台北市 (Thòi-pet-sṳ)係臺灣最大个城市, 在位台灣个北部, 人口大約 263 萬. 台北市係中華民國个首都.

 7. 賴清德 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/賴清德

  賴清德係中華民國臺灣)民主進步黨个政治人物,佢係臺北縣萬里鄉(今分日个新北市萬里區)人。賴清德原本係醫生,因為參加陳定南个競選活動開始從政,佢有做過國民大會代表、立法委員、臺南市市長,邇下係行政院院長。

 8. 分類:中國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/分類:中國

  這邊 "分類:中國" 个頁面係漢字,有白話字連結 ":Category:Chûng-koet" 个頁面在這項點出。"中國" fûn-lui tú ke ya p-mien 本分類有46隻頁面,下背列出矣46隻。

 9. 高雄市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/高雄市

  高雄市 (Kô-hiùng-sṳ)係台灣第二大个城市, 在位臺灣个南方, 人口大約 277萬。高雄有臺灣最大个海港, 還有一个國際機場。

  • 38區
  • 2947.6159 km², (臺灣个4