Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 臺灣省 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省(簡稱臺),臺北政府實際管轄嗰一個省,來勒福建省嗰東面。省會来勒南投县南投市中兴新村。徠勒1998年12月20號,臺灣省政府畀虛級化(即凍省、精省),失去地方自治法人地位,改成仔中華民國行政院嗰派出機關,仍舊具有公法人嗰資格(像 ... ...

 2. 金門縣 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/金门县

  人口 Template:Historical populations 本地居民多為閩南人,另有大量中華民國國軍駐守。 全盛時期(即精實案前)金門駐軍約13萬人以上,現在則弗足1萬 [27]。 由於金門縣社會福利較好、以及政府提供離島補助,吸引弗少臺灣省籍人士遷移戶口享受資源。 據行政院主 ...

 3. 中华民国 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/中华民国

  中华民国来勒东亚,是亚洲第一个实行共和立宪制度个国家[5]。1912年1月1号成立,来1971年前畀广泛承认代表中国[注 4],现今因为主要国土位置或政治因素而畀称为“台湾”。其随著辛亥革命个爆发而诞生,经过北洋政府搭国民政府时期,乃至今朝个宪政体制 ...

 4. 中國 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/中國

  到1990年代後,因爲中華人民共和國國力增長替臺灣本土意識推廣,中華民國隻概念已經弗大有人話起,貤加無臺灣儂認爲自家是代表中國。乃朝,反倒是中華人民共和國嘗怕臺灣拒絕承認自家是中国,真正獨立出去。爲此,1992年,雙方有過所謂九二共識。 ...

 5. 桃園市 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/桃園市

  桃園市是中華民國个直轄市,位於臺灣島西北部,是「北北桃生活圈」个一部分 [1] [2]。桃園呈現是閩、客、外省搭原住民族等多族群融合个面貌,也因為工業發達,同時也是臺灣引入外籍勞工人數最多个縣市 [3]

 6. 直轄市 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/直轄市

  直轄市是某些國家个一級行政區之一,多設置勒城市地區。 迭個名稱主要用勒中華民國、中華人民共和國、朝鮮、韓國、越南咾啥个漢字文化圈國家,而字面浪个意義即「直接由中央政府所管轄、建制个都市」。 升格爲直轄市常莊有得較多个居住人口,且通常勒全國个政治、 ...

 7. 嵊州市 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/嵊州市

  嵊州市 古称 嵊縣 剡縣 剡城 概览 国家 中华人民共和国 隶属行政区 浙江省 紹興市 区划类别 縣級市 政府驻地 剡湖街道北直街37號 地理 总面积 1784平方千米 人口及经济 总人口 (2006年) 73.5萬人 其它 邮政编码 312400 电话区号 + 86 (0)575 车牌首号 浙D 网站: ...

 8. 上海市 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/上海市

  中華民國個辰光,上海是亞洲頂大個城市,還是東亞頂頂重要個工商業中心,公認爲東方紐約。1990年起實行个浦東開發開放政策使得上海經濟發展迅速,並勒2005年成立國家綜合配套改革實驗區。 2005年上海年貨輸送量有得4.43億噸介多。

  • 直轄市
  • 申城