Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 臺灣省 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省係中國清朝喺臺灣設立嘅省級行政機構,目前由中華民國政府管緊;中華民國(下稱「民國」)臺灣省唔包直轄嘅臺北市同高雄市、台南市、台中市、新北市、桃園市,佢面積佔民國政府目前際管轄全境(即臺、澎、金、馬、東沙、太平島,簡稱台閩地區 ... ...

 2. 臺灣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣

  臺灣省中華民國省級行政機構,統轄臺灣大部分地區。自1990 年代末期,中華民國政府採取省虛級化措施之後,臺灣省雖然依然存在,但原省政府所轄機關都會併入中央政府,因此行政作業實質上已經無省嘅存在。總統府、五院、大多數中央部會等 ... ...

 3. 臺灣省 (中華人民共和國) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣省_(中華人民共和國)

  臺灣省係中華人民共和國根據《中華人民共和國憲法》劃定嘅34個省級行政區其中一個,但建國以嚟從未真正行使臺灣省管轄權,所以共和國將臺灣省當係一個重未統一嘅省份,共和國政府喺官方文件同埋教科書表明臺灣係中華人民共和國轄下一個省,範圍包括臺灣島、澎湖列 ...

 4. 中華民國 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國(粵拼:zung1 waa4 man4 gwok3)係1912年成立嘅共和國,而家有效嘅統治領土包括台灣島、澎湖列島、金門、馬祖(台澎金馬)、東沙群島同埋南沙太平島,總陸地面積有36,188平方公里。中央政府喺台北市,搬到台灣之前嘅首都係喺南京市。中華民國係 ... ...

 5. 臺灣省道 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省道係中華民國 臺灣省 同埋原屬臺灣省嘅幾個直轄市嘅主要公路系統,一共有94條省道,其中19條係快速公路,其餘75條係一般公路。 ...

 6. 臺灣 (搞清楚) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣_(搞清楚)

  臺灣通常指亞洲東部一個島,亦可以指: 中華民國,皆因1950年代後中華民國嘅實際控制領土主要得返臺灣,所以國際社會普遍叫中華民國臺灣臺灣地區,1950年代後中華民國實際控制領土嘅統稱。 臺灣省,中國省份,而家係中華民國一個虛級政區。 臺灣省 (中華人民 ...

 7. 中華民國中央選舉委員會 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國中央選舉委員會

  中央選舉委員會(簡稱中選會)係主管中華民國全國選舉行政事務嘅中央二級行政機關,法制上係受上級行政院監督嘅獨立機關。現任主委係前雲林縣縣長李進勇。 過去嘅地方選舉委員會組織架構有臺北市選委會、高雄市選委會、臺灣省選委會、福建省選委 ...

 8. 縣 (中華民國) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/縣_(中華民國)

  縣係中華民國第二級行政區,本嚟係省轄,因為省虛級化改由中央政府直轄。 而家中華民國實際管轄範圍得返13個縣,11縣喺臺灣省,2縣喺福建省。 呢篇縣 (中華民國)係一篇楔位文章,仲未搞掂嘅。你有興趣可以幫手 佢!

 9. 臺灣地區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣地區

  臺灣地區,又叫臺澎金馬地區,簡稱臺澎金馬,《中華民國憲法》叫自由地區,係指而家中華民國政府可以有效實施統治嘅地區 [1]。 使用 目前中華民國政府對於表示佢哋嘅有效統治領土嘅用詞不一,但以使用「臺灣地區」為主: 臺灣地區 - 主要用喺《兩岸人民關係條例》 ...

 10. Category:臺灣省嘅縣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/Category:臺灣省嘅縣

  細類 呢類有下面嘅11個細類,總共有11類。