Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 臺灣省 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省,又寫做台灣省,係中華民國嘅一隻省,今下係中華民國實際統治區內大約七成嘅部分;中華人民共和國宣稱對臺灣省擁有主權,毋過從吂統治過,其宣稱嘅臺灣省相當於兩岸分治之初嘅中華民國臺灣省所管轄範圍。

 2. 台灣 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台灣

  台灣,又寫做臺灣,係西太平洋个細島,有中華寶島嘅喊法。1945年光復後成為中華民國第一大島(至今依舊係其法理上還係恁樣);今下係中華民國主要控制地區,也因為邇隻原因,國際上通常用“台灣”來喊中華民國;中華人民共和國雖然吂統治過台灣,也看其做第一大島。 ...

  • 台北市
  • 國徽
  • 台北市
 3. 中華民國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國係位在東亞地區嘅共和立憲制國家,嘛係亞洲最早嘅民主共和國。中華民國在新曆1912年正月一號宣布正式成立,接手清朝統治大陸撈蒙古地區。 1945年聯合國成立嘅時節,係創始成員國,在1971年退出聯合國前麻擔任聯合國安全理事會嘅常任理事國。 。1912年到 ...

 4. 台灣(消歧義) - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台灣(消歧義)

  台灣(臺灣)一般做得表示下背幾隻意思: 臺灣本島:指亞洲嘅一隻細島,中華民國嘅主要部分,參詳台灣。 臺灣省:一隻經歷多次變更嘅中國省份,參詳臺灣省。 中華民國:因今下中華民國實際統治區肚,臺灣島係主要部分,故所國際社會上用臺灣代指中華民國,參詳中華 ...

 5. 中華人民共和國,簡稱中國,係東亞一隻國家,1949年10月1日在北京宣佈成立,分今下國際社會普遍承認代表中國(統治臺灣等地區嘅中華民國則分人喊做臺灣,就算其統治嘅地區超出矣臺灣島甚至臺灣省) [注 1],其係今下世界存在嘅少數由共產黨執政嘅 ...

 6. 賴清德 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/賴清德

  賴清德係中華民國臺灣)民主進步黨个政治人物,佢係臺北縣萬里鄉(今分日个新北市 萬里區)人。 賴清德原本係醫生,因為參加陳定南个競選活動開始從政,佢有做過國民大會代表、立法委員、臺南市市長,邇下係行政院院長。 生平 賴清德在臺北縣萬里鄉(今分日个新 ...

 7. 台北市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台北市

  台北市 (Thòi-pet-sṳ)係臺灣最大个城市, 在位台灣个北部, 人口大約 263 萬. 台北市係中華民國个首都.

 8. 高雄市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/高雄市

  狀況 行政區類別 市 區劃 38區 總面積 2947.6159 km 2 (臺灣个4) 總人口 2,778,835 ngìn (臺灣个2) 人口密度 942.74 ngìn/km 2 (臺灣个9) 時區 UTC+8 電話區號 07 郵政編碼 800-852 地理 總面積 2947.6159 km 2 氣候

  • 38區
  • 2947.6159 km², (臺灣个4
 9. 分類:中國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/分類:中國

  中華民國 (1 Ya p-mien) 惠 惠州 (8 Ya p-mien) 福 福建 (1 Ya p-mien) "中國" fûn-lui tú ke ya p-mien ... 臺灣省 茂 茂名市 西 西藏自治區 貴 貴州省 遼 遼寧省 重 重慶 陝 陝西省 雲 雲南省 電 ...