Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 綠島 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/綠島

  綠島,又叫火燒島,係臺灣第四大離島,面積15.09平方公里。佢同時亦係中華民國臺灣省臺東縣嘅一個鄉,叫綠島鄉。 睇 傾 改 臺東政區 縣轄市 臺東市 鎮 成功鎮 關山鎮 鄉 長濱鄉 池上鄉 東河鄉 鹿野鄉 卑南鄉 大武鄉 綠島鄉 太麻里鄉 山地鄉 海端鄉 延平鄉 ...

 2. 縣 (中華民國) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/縣_(中華民國)

  縣係中華民國第二級行政區,本嚟係省轄,因為省虛級化改由中央政府直轄。 而家中華民國實際管轄範圍得返13個縣,11縣喺臺灣省,2縣喺福建省。 呢篇縣 (中華民國)係一篇楔位文章,仲未搞掂嘅。你有興趣可以幫手 佢!

 3. 中華民國政區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國行政區

  中華民國而家依據《憲法增修條文》同《地方制度法》嚟規範政區制度。 如按照現行法律定義區層級,一級政區係省、直轄市;二級政區係縣、市;三級政區係鄉、鎮、縣轄市(僅限臺灣省)、區;四級政區係村、里;五級政區就係鄰 [1]。 依照1999年制定嘅《地方制度法》 ...

 4. 中華民國中央選舉委員會 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國中央選舉委員會

  中央選舉委員會(簡稱中選會)係主管中華民國全國選舉 行政事務嘅中央二級行政機關,法制上係受上級行政院監督嘅獨立機關。 現任主委係前雲林縣縣長李進勇。 過去嘅地方選舉委員會組織架構有臺北市選委會、高雄市選委會、臺灣省選委會、福建省選委會同埋各縣市選委 ...

 5. 新竹縣第一選舉區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/新竹縣第一選舉區

  新竹縣第一選舉區係中華民國 臺灣省 新竹縣一個立法委員選區。 選區範圍包括新竹縣新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉,同埋竹北市其中12個里。 呢篇新竹縣第一選舉區係一篇楔位文章,仲未搞掂嘅。你有興趣可以幫手 佢!

 6. 臺灣史 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣史

  臺灣史即係臺灣嘅歷史,以有文獻記載計大約有4百幾年歷史咁耐,但以考古計就發現重耐之前臺灣就有人住,考古學家話喺臺南縣 左鎮鄉(宜家嘅臺南市 左鎮區)發現嘅人類化石至少都有成3萬年,估計啲人係喺歐亞大陸搬去臺灣,屬於舊石器時代人 [1]。 喺中國 文獻入面 ...

 7. 新竹市 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/新竹市

  新竹市係中華民國 台灣省一省轄市,同新竹縣無從屬關係,住咗43萬人,面積104平方公里。 下轄北區、東區、香山區三區。 出面網頁 呢篇新竹市係關於台灣地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。

 8. 中華民國政治 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國政治

  中華民國政治由1912年創建中華民國政府開始計,喺中國大陸經歷咗南京臨時政府、北洋政府同國民政府,喺1948年行憲,1950年政府搬去臺灣地區。 而今中華民國係一個 共和國 , 立法院 、 總統 都係由 民主選舉 產生,實現 多黨制 議會民主 。

 9. 連江縣 (中華民國) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/連江縣_(中華民國)

  連江(粵拼:lin4 gong1;閩東白話字:Lièng-gŏng)係中華民國福建一縣,縣城南竿鄉。 睇 傾 改 中華民國臺灣地區政區 6直轄市 臺北市 · 新北市 · 桃園市 · 臺中市 · 臺南市 · 高雄市 臺灣省 11縣 宜蘭縣 · 新竹縣 · 苗栗縣 · 彰化縣 · 南投縣 · 雲林縣 · 嘉義縣 ...

 10. 2014年中華民國地方公職人員選舉 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/2014年中華民國地方...

  2014年中華民國地方公職人員選舉,亦叫做2014年九合一選舉,喺2014年 11月29號舉行 [1],喺中華民國嘅直轄市(6都)選出直轄市長、直轄市議員同里長,喺直轄市山地原住民區係第一次選出區長同區民代表;而臺灣省(11縣3市)就夾埋福建省(2縣)一齊選出縣市長、縣 ...