Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 臺灣省 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省係中國 清朝喺臺灣設立嘅省級行政機構,目前由中華民國政府管緊;中華民國(下稱「民國」)臺灣省唔包直轄嘅臺北市同高雄市、台南市、台中市、新北市、桃園市,佢面積佔民國政府目前際管轄全境(即臺、澎、金、馬、東沙、太平島,簡稱台閩地區)98%以上,而 ...

 2. 臺灣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣

  臺灣 使用語言 [1] 國語 臺灣閩南話 臺灣客家話 臺灣原住民語 土地面積 (世界面積第 38 大嘅島) 水域率 10.34% 海岸線 1,566.3公里 人口 23,440,278人(2015年1月底) [2] 行政 中華民國 行政規劃 臺南市、臺中市、新北市、桃園市、臺北市、高雄市、臺灣省(澎湖 ...

 3. 臺灣省 (中華人民共和國) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣省_(中華人民共和國)

  臺灣省係中華人民共和國根據《中華人民共和國憲法》劃定嘅34個省級行政區其中一個,但建國以嚟從未真正行使臺灣省管轄權,所以共和國將臺灣省當係一個重未統一嘅省份,共和國政府喺官方文件同埋教科書表明臺灣係中華人民共和國轄下一個省,範圍包括臺灣島、澎湖列 ...

 4. 中華民國 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國(粵拼 )係1912年成立嘅共和國,而家有效嘅統治領土包括台灣島、澎湖列島、金門、馬祖(台澎金馬)、東沙群島同埋南沙太平島,總陸地面積有36,188平方公里。中央政府喺台北市,搬到台灣之前嘅首都係喺南京市。中華民國係第二次世界大戰嘅主要戰勝國,亦係 ...

 5. 臺灣 (搞清楚) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣_(搞清楚)

  臺灣通常指亞洲東部一個島,亦可以指: 中華民國,皆因1950年代後中華民國嘅實際控制領土主要得返臺灣,所以國際社會普遍叫中華民國臺灣臺灣地區,1950年代後中華民國實際控制領土嘅統稱。 臺灣省,中國省份,而家係中華民國一個虛級政區。 臺灣省 (中華人民 ...

 6. 臺灣省道 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省道係中華民國 臺灣省 同埋原屬臺灣省嘅幾個直轄市嘅主要公路系統,一共有94條省道,其中19條係快速公路,其餘75條係一般公路。 ...

 7. 臺灣地區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣地區

  臺灣地區,又叫臺澎金馬地區,簡稱臺澎金馬,《中華民國憲法》叫自由地區,係指而家中華民國政府可以有效實施統治嘅地區 [1]。 使用 目前中華民國政府對於表示佢哋嘅有效統治領土嘅用詞不一,但以使用「臺灣地區」為主: 臺灣地區 - 主要用喺《兩岸人民關係條例》 ...

 8. 中華民國政區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國行政區

  中華民國而家依據《憲法增修條文》同《地方制度法》嚟規範政區制度。 如按照現行法律定義區層級,一級政區係省、直轄市;二級政區係縣、市;三級政區係鄉、鎮、縣轄市(僅限臺灣省)、區;四級政區係村、里;五級政區就係鄰 [1]。 依照1999年制定嘅《地方制度法》 ...

 9. Category:臺灣省嘅縣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/Category:臺灣省嘅縣

  細類 呢類有下面嘅11個細類,總共有11類。