Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 談詑:樣式雷 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/談詑:樣式雷

  箇頁頂晏嗰改動係:2010年4月21日 (禮拜三) 09:00。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖使用條款嗰細節。 隱私權政策 關於 維基百科 免責聲明 手機版檢視 開發人員 統計 Cookie 聲明

 2. 談詑:張道陵 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/談詑:張道陵

  箇頁頂晏嗰改動係:2009年5月11日 (禮拜一) 17:25。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖使用條款嗰細節。 隱私權政策 關於 維基百科 免責聲明 手機版檢視 開發人員 統計 Cookie 聲明

 3. 南昌話嗰同音字表(開韻尾) - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/南昌話嗰同音字表(開韻尾)

  南昌話嗰同音字表係話南昌話中全部同音字匯攏嗰一隻表格。 箇隻表格以開韻尾韻母為歸類。 a ba 巴芭疤笆扒 把靶㞎 霸欛罷 吧 pa 趴 爬琶耙杷扒掱 怕 罷稗 ma 媽摩馬 馬碼瑪嗎嗎 麻痲蔴 罵螞 蟆拇 fa 花

 4. 其他人也搜尋了