Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 約 50 項搜尋結果

 1. gan.wikipedia.org › wiki › 歐洲歐洲 - 維基百科

  歐洲. 歐羅巴洲 (Europa,源自希臘神話),又簡稱歐洲,係 世界 七大洲之一。. 歐洲嗰邊係 大西洋 ,北邊接到北極海,東部跟 亞洲 交界,東南邊係 里海 、高加索山脈跟 黑海 ,南邊係 地中海 。. 歐洲嗰最南端係地中海嗰馬羅基角,最北端係諾爾辰角。. 歐洲 ...

 2. 模板. : 歐洲. 法羅群島 (丹麥) - 直布羅陀 (英國) - 根西島 (英國) - 萌島 (英國) - 揚馬延島 (挪威) - 澤西島 (英國) - 斯瓦爾巴群島 (挪威). 箇頁頂晏嗰改動係:2018年11月2日 (禮拜五) 10:44。. 箇首嗰所有文字係揸得 Creative Commons Attribution-ShareAlike ...

 3. 歐洲嗰全稱係歐羅巴州,佢係由40多隻國家組成嗰。 可大概分成西歐、中歐、東歐、北歐淆南歐,係世界七大洲裡頭嗰一隻。佢西邊憑到大西洋;北面淆北極海為鄰舍;東面係用烏拉山脈淆亞洲當作界線;南面隔了地中海可以望到非洲。佢總嗰土地大小有1018萬平方公里,人頭數係7億1000萬人。

 4. 克羅地亞. 克罗地亚係位到歐洲嗰巴爾幹半島嗰一隻國家。. 法羅群島 (丹麥) - 直布羅陀 (英國) - 根西島 (英國) - 萌島 (英國) - 揚馬延島 (挪威) - 澤西島 (英國) - 斯瓦爾巴群島 (挪威). 箇頁頂晏嗰改動係:2022年1月19日 (禮拜三) 15:31。. 箇首嗰所 ...

 5. gan.wikipedia.org › wiki › 瑞典瑞典 - 維基百科

  瑞典. 瑞典王國 (瑞典話:Konungariket Sverige)係位到 歐洲 嗰斯堪的納維亞半島嗰一隻國家。. 佢西鄰 挪威 ,東北面同 芬蘭 接壤,瀕臨 波羅的海 嗰卡特加特海峽。. 瑞典人口稀少,國土大部分都係 森林 同 山地 。. 佢嗰國都係 斯德哥爾摩 。. 箇頁頂晏嗰改動係 ...

 6. gan.wikipedia.org › wiki › 芬蘭芬蘭 - 維基百科

  芬蘭共和國 ( 芬蘭話 :Suomen tasavalta; 瑞典話 :Republiken Finland)係隻北歐國家,跟 瑞典 、 挪威 同得 俄羅斯 接壤,西南面拕 波羅的海 圍到,東南部係 芬蘭灣 ,西面就係 波的尼亞灣 。. 箇頁頂晏嗰改動係:2022年1月19日 (禮拜三) 15:34。. 箇首嗰所有文字係揸 ...

 7. gan.wikipedia.org › wiki › 波蘭波蘭 - 維基百科

  波蘭. 波蘭共和國 (波蘭話:Rzeczpospolita Polska)係 歐洲 中部嗰一隻國家,佢嗰西面同 德國 接壤,南部就同 捷克 同 斯洛伐克 為鄰, 烏克蘭 同 白俄羅斯 位到佢嗰東面,東北部同 立陶宛 同得 俄羅斯 接壤,北面就係 波羅的海 。. 箇頁頂晏嗰改動係:2021年8月12 ...