Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 熱門新聞

  其他人還看了

 2. 新冠肺炎全球疫情

  • 疫情地圖

    

  • 確診數字

    

 3. 武漢肺炎越南疫情 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/武漢肺炎越南疫情

  武漢肺炎越南疫情係介紹「武漢肺炎」喺越南嘅爆發情形。截至2020年12月3號,越南累計有1,361單確診病例,死咗35個人。 攷 呢篇武漢肺炎越南疫情係楔位文,仲未搞掂嘅。歡迎幫手 呢版上次改係2020年12月4號 (禮拜五) 05:55 嘅事。 呢度嘅所有文字係根據 ... ...

 4. 武漢肺炎亞洲疫情 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/武漢肺炎亞洲疫情

  武漢肺炎亞洲疫情係介紹亞洲各國武漢肺炎嘅病例同其應對措施。 截至2020年3月24號,除咗塔吉克同土庫曼之外,朝鮮同也門有疑似病例,其餘嘅亞洲各獨立實體都已經有確診病例。 泰國 內文:武漢肺炎泰國疫情 截至2020年3月18號,泰國有確診114宗個案,其中1人死亡, ...

 5. Category:武漢肺炎亞洲疫情 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/Category:武漢肺炎亞洲疫情

  武漢肺炎越南疫情 武漢肺炎阿塞拜疆疫情 武漢肺炎馬來西亞疫情 臺 武漢肺炎臺灣疫情 武漢肺炎臺灣個案簡表 菲 武漢肺炎菲律賓疫情 呢版上次改係2020年3月24號 (禮拜二) 14:18 嘅事 ...

 6. Category:越南史 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/Category:越南

  武漢肺炎越南疫情 法 法越戰爭 甌 甌雒 胡 胡朝 越 越南南方民族解放陣線 越南史前時期 越南君主一覽 越南 民族 阮 阮朝 陳 陳朝 (越南) 順 順化皇城 鴻 鴻龐氏 呢版上次改係2014年3月29號 (禮拜六) 04:04 嘅事。 呢度嘅所有文字係根據Creative Commons ...

 7. 武漢肺炎克羅地亞疫情 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/武漢肺炎克羅地亞疫情

  武漢肺炎克羅地亞疫情係介紹「武漢肺炎」喺克羅地亞嘅爆發情形。 截至2020年11月7號,克羅地亞累計有64,704單確診病例,死咗752個人。 呢篇武漢肺炎克羅地亞疫情係楔位文,仲未搞掂嘅。歡迎幫手

 8. 武漢肺炎菲律賓疫情 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/武漢肺炎菲律賓疫情

  武漢肺炎菲律賓疫情,係介紹2020年「武漢肺炎」喺菲律賓嘅爆發情形。總統杜特地喺3月17號宣佈咗全境進入「災難狀態」(state of calamity),時間暫定係6個月[1]。截至9月23號,累計有283,460單確診病例,4,830單死亡病例。

 9. 武漢肺炎芬蘭疫情 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/武漢肺炎芬蘭疫情

  武漢肺炎芬蘭疫情係介紹「武漢肺炎」喺芬蘭嘅爆發情形。 截至2020年11月1號,芬蘭累計有16,636單確診病例,死咗358個人。 攷 呢篇武漢肺炎芬蘭疫情係楔位文,仲未搞掂嘅。歡迎幫手

 10. 武漢肺炎愛沙尼亞疫情 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/武漢肺炎愛沙尼亞疫情

  武漢肺炎愛沙尼亞疫情係介紹「武漢肺炎」喺愛沙尼亞嘅爆發情形。 截至2020年11月7號,愛沙尼亞累計有5,933單確診病例,死咗73個人。 呢篇武漢肺炎愛沙尼亞疫情係楔位文,仲未搞掂嘅。歡迎幫手

 11. 武漢肺炎瑞士疫情 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/武漢肺炎瑞士疫情

  武漢肺炎瑞士疫情,係介紹「武漢肺炎」2020年喺瑞士嘅爆發情形。 截至9月24號,瑞士累計有44,592單確診病例,死咗2,014個人。 身為「中立國」同「國際總部聚集地」嘅瑞士,喺2020年2月25號出現第一單武漢肺炎個案,患者係講意大利文口音,喺鐵千諾州近意大利邊境住 ...

 12. 武漢肺炎亞美尼亞疫情 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/武漢肺炎亞美尼亞疫情

  武漢肺炎亞美尼亞疫情係介紹武漢肺炎喺亞美尼亞嘅爆發情形。 截至2020年10月25號,亞美尼亞累計有77,387單確診病例,死咗1,180個人。 呢篇武漢肺炎亞美尼亞疫情係楔位文,仲未搞掂嘅。歡迎幫手