Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 諸葛亮 - 維基百科,自由嘅百科全書

    zh-yue.wikipedia.org/wiki/諸葛亮

    諸葛亮(粵拼 181年—234年),字孔明( hung 2 ming 4 ),三國時期蜀漢重臣,中國史上出名嘅政治家、軍事家,亦係中國傳統文化中忠臣同埋智者嘅代表。佢早年有外號叫臥龍( ngo 6 lung 4 )或伏龍( fuk 6 lung 4 )。 諸葛亮早年隱居,劉備請佢出山幫佢打江山, ...

  2. 鄧紫棋作品一覽 - 維基百科,自由嘅百科全書

    zh-yue.wikipedia.org/wiki/鄧紫棋作品一覽

    呢篇文可能要清理或重寫,以符合維基百科更高嘅質量標準。 如果你做得到,可以改善下呢篇文。 呢版記載香港歌手鄧紫棋嘅作品。 截至2018年,佢一共出咗四張大碟、兩張細碟、兩張演唱會專輯、一張集錦碟同埋廿五首單曲