Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 51,600,000 項搜尋結果

  1. 《國語字典》中漢字“”注音為ㄨㄟˊ,拼音為wéi,部首為,9筆畫,意思是(1)姓。(2)去毛加工製成的柔軟獸皮。如:「韋編三絕」 《成語典》: “”字開頭的成語 韋編三絕 韋編屢絕 三絕 韋編絕 《成語典》: “”字結尾的成語 三絕

  2. () 相背也。 故从舛。今字違行而之本義廢矣。酒誥。薄辳父。馬云。、違行也。據羣經音辨、則古文尙書當如是。从舛。囗聲。宇非切。十五部。獸皮之。此當作圍。謂繞也。可㠯束物枉戾相背。

  3. 姓。去毛加工製成的柔軟獸皮。如:「韋編三絕」。去毛加工製成的柔軟獸皮。 【例】韋編三絕姓。1.去毛加工製成的柔軟獸皮。《楚辭.屈原.卜居》:「將突梯滑稽,如脂如,以潔楹乎?」2.姓。如唐代有應物。3.二一四部首之一。

  4. 經查《國語辭典》,對於「」字的解釋如下:注音是ㄨㄟˊ。. 釋義1是去毛加工製成的柔軟獸皮。. 釋義2是姓。. 釋義3是二一四部首之一。. 在此列出媒體常出現、姓名含有「」字的藝人或表演者:. (1) 陳霖:應唸成ㄔㄣˊ ㄨㄟˊ ㄌㄧㄣˊ。. 歌手,八大 ...

  5. 的意思,注音读音,字源和中文寓意,读法,國語字典中的造詞,解釋,詞語,部首,筆畫和字義。 方言集匯 粵語:wai4wai5 客家話:[海陸豐腔]wui2wui3[寶安腔]wui3[客英字典]vui3[陸豐腔]wui3[客語拼音字匯]vui1[臺灣四縣腔]wi2wi3[梅縣腔]wi2wui2

  6. 韋后之亂是指唐中宗 李顯之皇后 氏,在中宗復辟之後的專權。 皇后被指控為重演武則天故事篡位稱帝,進而協同女兒安樂公主共謀弒君,毒死中宗。 中宗死後,皇后立少帝為傀儡,以皇太后身份攝政,挾天子以令諸侯。 唐少帝 唐隆元年(710年),臨淄王李隆基聯合太平公主發動兵變,殺 ...

  7. 家輝所製作的電視劇大多數結局男或女主角都沒有好下場,至今為止,只有一部電視劇《還我本色》的男女主角(分別為任達華及藍潔瑛)為大團圓結局及非開放式結局。 家輝轉戰電影界之後轉向於較冷門的題材,1995年首次執導電影,作品為《和平飯店》。

  1. 其他人也搜尋了