Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. 黄现璠. 黄现璠 ( 1899年 11月13號 — 1982年 1月18號 ),頭先係叫甘錦英,後背改嗰名。. 祖籍 廣西 省新寧州六都渠思村(今下嗰廣西壯族自治區崇左市 扶綏 縣渠舊鎮三合村渠思屯),係 壯族 人 。. 佢係隻 中國 好有名嗰歷史學家、人類學家同到民族學家。.

  2. 我是歌手 (第八季) 《歌手·當打之年》 ,又叫 歌手2020 ,係中國 湖南衛視 2020年舉辦嘅比賽,係最後一屆賽事。. 《歌手·當打之年》歌王係 華晨宇 、亞軍係 袁婭維 、季軍係 蕭敬騰 。. 第一輪, 霄雲 奇襲成功。. 第一輪,因 霄雲 奇襲成功,所以 毛不易 ...

  3. 箇隻學派起自1950年代,佢嗰發源地係到 廣西壯族自治區 嗰 桂林 ,廣西以前叫做八桂,故叫箇隻學派為八桂學派。. 佢係 中國 頭隻民族學嗰學派。. 一般認為箇隻學派嗰領頭人係民族學家 現璠 。. [1] 箇隻學派除吥主要研究 壯族 文化,哈有研究其它民族文化 ...

  4. 《我是歌手》第三季 ,係中國 湖南衛視 2015年舉辦嘅比賽。 《我是歌手第三季》歌王係 韓紅 、亞軍係 李健 、季軍係 鄭淳元 。 賽果. 賽程. 第一輪. 排位賽. 錄製:北京時間2014年12月20號. 首播:北京時間2015年1月2號夜晚10點. 淘汰賽. 錄製:北京時間2014年12月28號. 播出:北京時間2015年1月9號夜晚10點. 總排名. 第一輪, 陳潔儀 遭到淘汰。 踢館賽. 錄製:北京時間2015年1月8號. 播出:北京時間2015年1月16號夜晚10點. 第二輪. 排位賽. 錄製:北京時間2015年1月15號. 播出:北京時間2015年1月23號夜晚10點. 淘汰賽. 錄製:北京時間2015年1月22號. 播出:北京時間2015年1月30號夜晚10點. 總排名.

  5. 民建(26名). 萬宗明 萬玲媛 (♀) 萬筱安 左繼生 盧曉勇 劉紅林 李光榮 李秀香 (♀) 李建中 肖 山 沈昂千 張正海 張重陽 張愛萍 (♀) 陳長安 桂又華 顧承業 倪錚榮 徐良平 徐桂芬 (♀) 唐玉英 (♀) 梅彩玲 (♀) 廉忠 曹岩波 (♀) 程遠濤 熊安生.

  6. 李登輝 ( 1923年 1月15號 - 2020年 7月30號 )係中華民國嗰政治家,中華民國三軍統帅、前 中華民國 嗰副總統、 國民黨 主席 台北市市長 跟得 中華民國 嗰總統。 1984年至1988年任中華民國副總統。 佢1988年頂替 蔣經國 任 中華民國 總統。 2000年卸任,由 陳水扁 接替。 2隻分類. 中華民國領導人. 臺北市市長.

  7. 我是歌手 (第五季) 《歌手》2017 ,係中國 湖南衛視 2017年舉辦嘅比賽。. 《歌手2017》歌王係 林憶蓮 、亞軍係 迪瑪希 、季軍係 獅子合唱團 。. 賽果. 安全. 首位. 第尾. 淘汰. 返場表演.

  1. 其他人也搜尋了