Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 婚姻 - 維基百科

    gan.wikipedia.org/wiki/婚姻

    2 天前 · 箇頁頂晏嗰改動係:2020年8月4日 (禮拜二) 10:58。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖使用條款嗰細節。 隱私權政策 關於 維基百科 免責聲明 開發人員 統計 Cookie 聲明 手機版檢視

  2. 慕斯他化·克麥·阿塔突 - 維基百科

    gan.wikipedia.org/wiki/慕斯他化·克麥·阿塔突

    5 天前 · 慕斯他化·克麥·阿塔突(Mustafa Kemal Atatürk),公元1881年 3月12號出世,公元1938年 11月10號過身,佢係土耳其嗰國父。 箇頁頂晏嗰改動係:2020年8月1日 (禮拜六) 01:32。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會 ...