Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 搜尋結果包含:

  ios 14.0.1 site:www.hymnal.net

  只搜尋: iOS14.0.1

 1. 詩歌: Ang ngalang Hesus, kay tamis

  www.hymnal.net/zh/hymn/ht/67

  滿了真理的詩歌,頌詞與靈歌。} ... Ang ngalang Hesus, mahal ko, Kanyang talos ang hapis ko; Pangamba’y Kanyang tinapos, Mahal ko, ngalang Hesus. Hesus, ngalang kay tamis, Hesus, walang kaparis, Hesus, itanyag natin, Nararapat purihin.

 2. 詩歌: Haring Hesus ay batiin

  www.hymnal.net/zh/hymn/ht/114

  滿了真理的詩歌,頌詞與靈歌。} ... Samba, dangal puri’t pala Karapat-dapat Ka nga, Ang pagbunyi’y huwag humupa, Tinig lakasan pa nga; Tayo ay magpapangita, ’Ming sasalubungin Ka; Galak nagmula nga sa Iyo, Tugon ng aming puso.

 3. 詩歌: Sa ngalan ni Hesus - hymnal.net

  www.hymnal.net/zh/hymn/ht/76

  滿了真理的詩歌,頌詞與靈歌。} ... 您的瀏覽器無法播放音樂。

 4. 詩歌: Di Kita lubos malanghap - hymnal.net

  www.hymnal.net/zh/hymn/ht/172

  滿了真理的詩歌,頌詞與靈歌。} ... Di Kita lubos masambit, Magiliw Kang labis, Ang puso Mo’y pumipintig, Ako sa Iyo’y napalapit, Kay inam! kay tamis! Kay inam! kay tamis! Ang Alhena ay halamang pinahahalagahan sa kanyang mahalimuyak na dilaw at ...

 5. 詩歌: “Huwag kang mangamba - hymnal.net

  www.hymnal.net/zh/hymn/ht/686

  滿了真理的詩歌,頌詞與靈歌。} ... Kahit hinaharap, Sadyang mahirap; Nguni’t Manliligtas, Nagpapalakas. Galak gaya’ng ibon, Pumasok ngayon Di kita iiwan, Awit may katamisan. Ang alhena ay halamang pinahahalagahan sa kanyang mahalimuyak na dilaw ...

 6. 诗歌: Hesus, Anak ng Tao Ka - hymnal.net

  www.hymnal.net/cn/hymn/ht/61

  Binuhay Ka muli ng Diyos, Pagka-tao taglay pa rin. May anyo Ka ng pagka-Diyos, Sa langit, Tao Ka pa rin.

 1. 相關搜尋

  ios14.0.1災情