Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 相關詞:

  1. 電子遊戲詞彙表 - 維基百科,自由嘅百科全書

    zh-yue.wikipedia.org/wiki/遊戲人工智能詞彙一覽

    呢個 電子遊戲詞彙表 din 6 zi 2 jau 4 hei 3 ci 4 wui 6 biu 2 係電子遊戲 [註 1] 上常用嘅詞彙一覽。 廿一世紀嘅電子遊戲設計同製作係高度專業化嘅領域,途中用到-呢個表當中有提及嘅-數學、程式編寫同人工智能等領域上嘅知識。 因為遊戲設計同製作嘅專業性,受 ...

  1. 相關搜尋

    ps5概念股