Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. 幾何學. 幾何學 ( 希臘語 :γεωμετρία)係 數學 嗰一隻分支,專途咧處理空間關係,用經驗或係直覺得來嗰一滴子基本性質做 程式 來表示空間。. 1隻分類 : . 幾何學.

  2. 洛杉磯. 洛杉磯. 洛杉磯 ( 英文 :Los Angles; 音標 : [ lɒˈsændʒələs ])係 美國 第二大嗰城市, 加利福尼亞州 嗰頭大嗰城市,佢通常拕叫做 L.A 或「天使之城」(The City of Angels)。. 洛杉磯有380喇萬人,1290.6平方公里。. 佢嗰都會區有1290萬嗰人口。.

  3. 麥可·傑克遜嗰相 麥可·傑克遜(Michael Joseph Jackson),1958年 8月29號出世,2009年 6月25號過身,係隻美國嗰藝術家、娛樂家、商業家。 佢11歲嗰時間就開始嘍佢嗰專業音樂演出,1971年開始獨立演出。佢時常拕叫做「搖滾之王」(King of Pop),佢有五張專輯搦得世界最暢銷專輯,佢俚係Off the Wall(1979 ...

  4. 大戰以諾曼第(Normandy)登陸戰最出名。經過周密嗰計劃同到充足準備,15.6 萬盟軍到1944年 6月6號(D-Day)由諾曼第箇隻缺口登陸,從此,德國陷於東西夾擊,腹背受敵嗰局面。 其實到二戰完後,接到有好多問題還在,像美蘇冷戰。至於日本就 ...

  5. 馬丁·路德·金 馬丁·路德·金(Martin Luther King, Jr.,1929年 1月15號—1968年 4月4號)係一隻浸禮會牧師,哈係美國一隻出名嗰民權主義者,宣傳非暴力同到種族平等。馬丁·路德·金到1964年榮獲諾貝爾和平獎,係箇隻獎有史以來最後生嗰得獎者。 1968年佢到孟菲士拕人槍殺。

  6. 阿基米德 ( 希臘語 :Ἀρχιμήδης),公元前287年出世,公元前212前過身,係隻 希臘 嗰數學家、物理學家、天文學家、工程家、發明家。. 佢活得時間嗰詳細情況箇下都冇舞得清楚,但佢哈係拕認為係古典時期嗰尖端科學家之一。. 1隻分類 : . 希臘人.

  7. 甲午戰爭(又叫中日甲午戰爭、第一次中日戰爭、清日戰爭、清日甲午戰爭;日本叫日清戰爭),係發生到1894年 清朝光緒二十年嗰一場戰爭,由於箇年嗰干支係甲午,故係叫「甲午戰爭」。 箇場仗係由於清朝同日本之間,為到爭奪朝鮮半島嗰控制權,日本入侵清朝扤出來,臨了清政府戰敗,清朝 ...

  1. 其他人也搜尋了