Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. 占星術中嗰 星體 係指宇宙中無意識嗰客觀存在與主觀映像,分別對應實星與虛星。. 實星又分為主要實星與次要實星:主要實星對觀測者所在實星來說共有十二顆,係指一個恒星系中嗰恒星與它十一個公轉軌道上嗰主要行星及其各自嗰主要衛星;次要實星係指 ...

  2. 遷徙融合史[編寫 | 編寫源代碼] 江西在上古時期曾經有過「 干越國 」和「 艾國 」等非華夏族國家。. 史載干越國在春秋時期為吳國所滅,其中心地帶可能位於今 餘干 一帶,而艾國則位於今修水、武寧一帶,後其被楚國併吞。. 至春秋時代,江西地方經常被稱為 ...

  3. 惠民門 - 維基百科. 惠民門 係 南昌 明代七城門之一,又叫 寺福門 。 佢有「燒香拜佛寺福門」或「千船萬帆惠民門」嗰話法。 1隻分類 : . 南昌嗰城門.

  4. 福寧 主墓碑銘內容中,在天子女 箇頁頂晏嗰改動係:2023年8月15日 (禮拜二) 23:19。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖 ...

  5. 南昌萬壽宮. 南昌萬壽宮 到公元 312年 嗰 晉 ·永嘉六年首建,做萬壽宮嗰目的係為到紀念江西人嗰保護神—— 許真君 。. 上千年嗰時間裡頭萬壽宮屢興屢毀,最晏一次就係 文化大革命 期間。. 今下嗰萬壽宮原址已經係 南昌市第二十一中學 ,但係市郊嗰 ...

  6. 順化門 係 南昌 明代七城門之一,又叫 琉璃門 。 佢有「刀槍劍戟琉璃門」嗰話法。 1隻分類 : . 南昌嗰城門.

  7. 南浦飛雲. 南浦飛雲 係 豫章十景 之一,佢位到 南昌 滕王閣 南首嗰 撫河 橋舷上。. 早先王勃寫嗰《滕王閣序》就話到「南浦飛雲」。. 王安石也寫詩話:「南浦東崗二月時,物華撩我有新詩,含風鴨綠粼粼起,弄日鵝黃嫋嫋垂。.

  1. 其他人也搜尋了